Resultaten

Ruim de helft van alle basisscholen doet mee aan het programma Cultuureducatie met kwaliteit! En daar zijn we trots op!

Op deze pagina vindt u de resultaten die wij tot nu toe met dit programma op scholen hebben bereikt. Scroll snel naar beneden om het zelf te bekijken!

Verder

Cultuureducatie met Kwaliteit bereikt ruim de helft van alle Nederlandse basisscholen.

Onderzoek Provincie Noord-Brabant
 • Op CMK basisscholen werken leerkrachten beter samen.
 • Op CMK basisscholen heerst een beter schoolklimaat.
 • Ouders en leerlingen kiezen vanwege de goede cultuureducatie voor een CMK basisschool.
 • CMK-basisscholen
 • Reguliere basisscholen
59%
Scroll verder Bron

CmK bereikt 1 op de 3 leerlingen in het primair onderwijs. En hoe!

Leerlingen op CmK-basisscholen (onderzoek provincie Noord-Brabant):
 • werken beter samen.
 • hebben betere denkvaardigheden (concentratie, probleemoplossend vermogen).
 • hebben een positiever zelfbeeld.
 • beschikken over betere communicatieve en expressieve vaardigheden.
 • beschikken over meer verbeeldingskracht en originaliteit.
 • CMK-basisscholen
 • Reguliere basisscholen
33%
Scroll verder Bron

CmK-scholen werken beter aan cultuuronderwijs.

Scholen die meedoen aan CMK:
 • hebben vaker een samenhangend cultuureducatie programma.
 • ontwikkelen dit programma vaker samen met een culturele instelling.
 • evalueren hun culturele activiteiten vaker.
 • nemen vaker deel aan netwerken rond cultuuronderwijs.
 • kopen minder vaak losse activiteiten in.
 • CMK-basisscholen
 • Reguliere basisscholen
Scroll verder Bron

Cultuureducatie met Kwaliteit zet ICC’ers aan het werk. En geeft hen de tijd daarvoor!

WIST JE DAT een ICC’er op een CMK basisschool ruim tien uur per jaar meer tijd krijgt voor het ontwikkelen van goede cultuureducatie dan een ICC’er op een reguliere basisschool?

 • Op bijna iedere Nederlandse basisschool is een ICC’er aanwezig.
 • Brabant kent de meeste basisscholen met een ICC’er in dienst.
 • Op bijna de helft van alle Nederlandse basisscholen volgt één van de teamleden de ICC-cursus.
85%
98%
43%
Scroll verder Bron

Cultuureducatie met Kwaliteit bevordert het gebruik van doorlopende leerlijnen.

CmK BEVORDERT HET ontwikkelen van en werken met doorlopende leerlijnen. Maar het begrip ‘doorlopende leerlijn’ wordt verschillend geïnterpreteerd en gedefinieerd. Vandaar dat verschillende onderzoeken verschillende resultaten geven.

 • CMK basisscholen werken vaker met een doorlopende leerlijn.
 • CMK basisscholen ontwikkelen vaker een doorlopende leerlijn.
 • CMK-basisscholen
 • Reguliere basisscholen
Ga terug Bron