Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit maken we goede cultuureducatie mogelijk voor alle leerlingen in Nederland. Dus ook in Caribisch Nederland. Welke vorm van kunst en cultuur is daarbij niet van belang. Goede cultuureducatie geeft leerlingen plezier, brengt ze belangrijke vaardigheden bij en geeft ze de kans om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

CmK 2021 in cijfers

Dit is het aantal scholen dat we in 2021 bereikt hebben:

Scholen voor primair en speciaal onderwijs:
– 3001 scholen zetten hun deelname aan CmK voort.
– 763 nieuwe scholen zijn aangesloten bij CmK.

Vanaf 2021 tellen we ook VO en MBO scholen mee:
– 75 scholen voor VO hebben hun deelname aan CmK voortgezet.
– 125 scholen voor VO en MBO’s zijn in 2021 gestart met CmK

Kijk eens wat er kan
Aan het einde van de tweede periode CmK zijn er 48 voorbeelden opgehaald uit het land en bij elkaar gebracht in de uitgave “Kijk eens wat er kan”. Daarnaast is er gekeken welke lessen er geleerd kunnen worden uit al die voorbeelden ter inspiratie voor nieuwe programma’s en projecten. Hieronder een paar van deze voorbeelden:

Verhalen & Casussen

1-2-3 Drama

Steeds meer scholen in de Westelijke Mijnstreek werken vanuit unit-onderwijs (groepsoverstijgend onderwijs). De scholen hebben behoefte om te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in combinatie met drama. Binnen de units en zeker binnen de unit 1-2-3, zijn er grote leeftijdsverschillen en verschillen in ontwikkelingsniveaus onder de leerlingen. De Snelbinders, of culturele experts drama, signaleerden dat leerkrachten behoefte hadden om op een andere manier om te gaan met dramalessen. De vraag voor hen is dan hoe je binnen unit 1-2-3 dramalessen geeft, waarbij je niet alleen rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen maar daar juist optimaal gebruik van maakt. Een uitdaging voor leerkrachten én voor culturele experts.

Cocreatie: grote verandering ontstaat in kleine stappen

Zaankanters zijn doeners, ondernemers en worden graag betrokken bij het proces, of het nu om besluitvorming of uitvoering gaat. FluXus, centrum voor de kunsten in Zaanstad, zet CmK in om cocreatie mogelijk te maken. Een aanpak die in de Zaanstreek past. Door de betrokkenheid en input van zowel school als kunstprofessional ontstaan verrassende programma’s voor leerlingen in het basisonderwijs.

Leerorkest Playing2gether

Het leerorkest Playing2gether van de Meester Lugtmeijerschool en het Jong Apeldoorns Jeugdorkest treden samen op in de theaterzaal van GIGANT, markant in cultuur. Het leerorkest is nog maar vijf maanden aan het repeteren onder leiding van de dirigent van muziekvereniging Prins Bernhard, een van hun vrijwilligers en een leerkracht van de school. De week ervoor was de generale repetitie en nu staan de kinderen voor het eerst op het podium om op te treden voor publiek. Vlak voor de start flapte de leerkracht er nog gestrest uit: ‘Ik doe dit nooit meer!’ Maar het is in meerdere opzichten een geweldig optreden en na afloop roept iedereen enthousiast: ‘Volgend jaar weer!’