Vragen

tips

Subsidie

Evenementen en uitnodigingen

Regelgeving

Contact

Documenten

Subsidie

  • matchingsregeling subsidie

    Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

    Ook in de periode 2017-2020 blijft het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren in goed cultuuronderwijs. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 15 augustus en 17 oktober 2016, 13.00 uur.

Kerndoelen

  • kerndoelen

    Kerndoelenboekje

    Publicatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de kerndoelen voor elk vakgebied, waaronder Kunstzinnige Oriëntatie.