Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit is een samenwerkingsprogramma van het Ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA. Met vragen kunt u terecht bij één van deze drie instellingen.

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag