Photo: Allard Willemse

Penvoerders

Het programma werkt met coƶrdinerende culturele instellingen die we ‘penvoerders’ noemen. Bij gemeenten met meer dan 90.000 inwoners is er een eigen penvoerder, anders is er een regionale of provinciale penvoerder. De penvoerder verzorgt het programma op basis van de algemene landelijke richtlijnen, gecombineerd met een specifieke lokale aanpak. Zij leggen contact met de scholen en zorgen voor de verbinding met het culturele veld.

Wanneer je als school of als culturele instelling op zoek bent naar een lokale partner kun je het beste contact opnemen met de penvoerder voor jouw gemeente of regio. Zij weten welke activiteiten en samenwerkingen er al zijn en kunnen je adviseren of begeleiden in de verdere aanpak. Ook als je meer algemene vragen hebt kun je het beste contact opnemen met de penvoerder. Zij hebben vaak zelf de benodigde kennis of informatie om je verder te helpen of kunnen je doorverwijzen naar de juiste instellingen.

IMG_20170126_120349

Docenten

Als je van plan bent om meer te doen met cultuureducatie in je klas of groep, bijvoorbeeld met een lessenreeks op het gebied van kunst of erfgoed, dan kun je het beste eerst kijken of de cultuurcoƶrdinator van je school je verder kan helpen. Dit is over het algemeen een collega in je team die specifieke taken heeft rond cultuureducatie. De cultuurcoƶrdinator heeft weer contact met de penvoerder in de regio en eventueel andere parttijen zoals de cultuurcoach van de gemeente.

Voor meer informatie over lessenreeksen, doorlopende leerlijnen en algemene informatie over de meerwaarde van cultuureducatie kun je bij de regionale penvoerder terecht. Deze kan je ondersteunen met informatie of doorverwijzen naar andere partijen.

Kunstbalie

Beleidsmakers

Het programma is een matchingsprogramma, dat wil zeggen dat 50% van het budget via het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt gefinancierd vanuit het Rijk. De andere 50% van het budget wordt gefinancierd door de gemeente of provincie. Vaak zijn er aanvullende subsidievoorwaarden gesteld door de gemeente of provincie, naast de algemene voorwaarden die het Rijk gesteld heeft. Wanneer er aanvullend beleid ontwikkeld gaat worden is het daarom belangrijk om hier eerst naar te kijken.

Om het programma goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat er een rijk en gevarieerd cultureel aanbod in de gemeente en regio is, waar scholen gebruik van kunnen maken, en waar kinderen, jongeren en hun gezinnen in hun vrije tijd naar toe kunnen gaan als aanvulling op wat er onder schooltijd is aangeboden. Penvoerders hebben een goed zicht op wat daar voor nodig is, samen met de cultuurcoaches en het lokale culturele veld. Betrek hen daarom bij het ontwikkelen van plannen en beleid.