In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken scholen en culturele instellingen in het hele land samen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Doordat leerlingen in aanraking komen met verschillende vormen zoals muziek, dans, beeldende kunst, theater, hiphop en erfgoed leren ze om hun creatieve en culturele vaardigheden te ontwikkelen en ook persoonlijk en in sociaal opzicht te groeien.

Met het programma zetten deskundige leerkrachten en vakdocenten cultuureducatie in om de verbeeldingskracht, het waarnemingsvermogen en de communicatieve vaardigheden van leerlingen te vergroten. Het uitgangspunt voor deze periode is integraal cultuuronderwijs en kansengelijkheid. De minister ziet goede mogelijkheden om cultuur en gelijke kansen te verbinden en er komt meer ruimte voor het voortgezet onderwijs en MBO en de aansluiting tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten.

 

Wie doen er mee?

Meer dan de helft van de basisscholen doet mee aan CmK binnen verschillende regionale programma’s in het hele land! Ook op steeds meer scholen in het speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO worden mooie stappen gezet. Zo krijgt cultuureducatie steeds meer een integrale plek in het onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk wie er al mee doen. Wellicht kan je aansluiten bij een programma in de buurt!

Doelgroepen

Ook bijdragen aan goed cultuuronderwijs? Dat kan! Of je nou leerkracht, vakdocent, beleidsmaker of werkzaam bent bij een culturele instelling we laten je graag weten op welke manier je kunt bijdragen aan het programma CMK.

Screen Shot 2016-05-31 at 15.35.49