Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit is een samenwerkingsprogramma van het Ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA. Met vragen kunt u terecht bij één van deze drie instellingen.

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Kromme Nieuwegracht 70
3512 HL Utrecht

Het FCP is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit. Het FCP ondersteunt in opdracht van de overheid ook projecten op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling.

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Kromme Nieuwegracht 66
3512 HL Utrecht

Het LKCA is de kennispartner binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en verantwoordelijk voor het inbrengen, ophalen en delen van kennis over cultuureducatie binnen en buiten het programma.