Terug naar nieuwsoverzicht
Denk mee over het onderwijs van morgen!

Denk mee over het onderwijs van morgen!

Vanaf nu kunnen leraren, schoolleiders en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Zo’n 20 schoolleiders en 130 leraren uit het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) krijgen de kans om te werken aan de herziening van het curriculum. Voor 9 vakgebieden buigen zij zich, in zogenoemde ontwikkelteams, over de vraag wat leerlingen moeten leren om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan. Inschrijven kan tot 13 oktober via www.curriculum.nu.

Het is voor het eerst dat Nederlandse leraren en schoolleiders uit het po en vo gezamenlijk aan de slag gaan met curriculum om te zorgen voor minder overladenheid, een betere samenhang en doorlopende leerlijnen.

De scholen van de geselecteerde deelnemers ontvangen een financiële tegemoetkoming om leraren en schoolleiders hiervoor tijd te geven. De periode tot en met 15 december 2017 staat in het teken van de werving en selectie. En in februari 2018 starten de ontwikkelteams, die volgend jaar vier keer bij elkaar komen. De ontwikkelteams toetsen tussenresultaten bij diverse scholen in het land en gaan hierover in gesprek met onder andere leerlingen, wetenschappers en het vervolgonderwijs. Begin 2019 brengen zij hun advies uit aan het Ministerie van OCW, waarna besluitvorming in de Tweede Kamer volgt.

Selectie
Er starten ontwikkelteams voor de volgende leergebieden: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Geïnteresseerde leraren, schoolleiders en ontwikkelscholen kunnen zich hiervoor inschrijven. Wij roepen hierbij graag ons netwerk op zich aan te melden voor het leergebied Kunst & Cultuur. Er zijn ook speciaal twee infographics gemaakt voor meer informatie en uitleg. Deze vind je hieronder:

Curriculum.nu is het vervolg van Onderwijs2032 en een initiatief van een brede onderwijscoalitie die uit de Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, de VO-Raad, de AVS, het LAKS en Ouders & Onderwijs bestaat. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO. Het Ministerie van OCW maakt dit initiatief mede mogelijk.