Terug naar nieuwsoverzicht
Moderator spil bij ontwikkeling leergemeenschappen

Moderator spil bij ontwikkeling leergemeenschappen

Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt ontzettend veel kennis ontwikkeld, worden prachtige initiatieven bedacht en uitgevoerd en leven tal van vragen over de manier waarop wij kinderen goed cultuuronderwijs kunnen meegeven. Reden om de komende 4 jaar een structuur op te zetten waarin we kennis met elkaar kunnen delen en ontwikkelen die past bij het uiteenlopende en lokale karakter van CmK projecten en initiatieven.

Op zoek naar de ideale moderator
Het LKCA, binnen het programma verantwoordelijk voor kennisdeling, heeft samen met vertegenwoordigers van de penvoerders, gekozen voor het ontwikkelen van een netwerk van leergemeenschappen. De spil daarin zijn moderatoren, die het proces van kennisdelen gaan aanjagen en ondersteunen. Dat klinkt heel mooi. Maar hoe ziet de ideale moderator eruit, wat heeft een moderator nodig om een leergemeenschap te begeleiden, aan welke training hebben zij behoefte?

Eerste stap gezet tijdens conferentie
Tijdens de CmK conferentie op 15 juni zijn alle aanwezigen met elkaar in gesprek gegaan over het profiel van de ideale moderator. Dit heeft een mooie verzameling van eigenschappen, kennis en bekwaamheden opgeleverd die belangrijke input is voor een eerste ontwerpsessie van de training voor moderatoren na de zomer.

Deelnemen?
Wil je moderator worden, maar heb je je niet aangemeld tijdens de conferentie? Dan kun je je opgeven voor de eerste ontwerpsessie van de training voor moderatoren op 26 september bij het LKCA via Petra Boon (petraboon@lkca.nl).