Terug naar nieuwsoverzicht

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Verbreding en verdieping van cultuuronderwijs

Van start met nog eens vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit

Op 1 februari heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie 39 culturele instellingen laten weten dat het door hun aangevraagd subsidiebedrag binnen de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is gehonoreerd. Dat betekent dat de komende vier jaar in heel Nederland scholen, culturele instellingen en gemeente of provincie in co-creatie gaan werken aan verbreding en verdieping van cultuuronderwijs voor kinderen op de basisschool. Bij zeven aanvragers is het adviestraject nog niet volledig afgerond. Zij krijgen voor 1 april uitsluitsel. In de periode 2017-2020 is € 10,2 miljoen beschikbaar.

De matchingsregeling 2017 – 2020 richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen. Dat is ook terug te zien in de matchingsprojecten. Er wordt steeds beter samengewerkt tussen scholen, culturele instellingen en gemeente of provincie. En waar in de vorige periode het accent lag op het ontwikkelen van leerlijnen voor cultuuronderwijs, ziet het Fonds dat leerlijnen nu worden geïntegreerd in het onderwijsprogramma. Ook blijkt uit de plannen dat de groepsleerkrachten steeds vaker de lessen zelf (gaan) verzorgen.

Over de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020
In de zomer van 2016 publiceerde het Fonds voor Cultuurparticipatie de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in het primair onderwijs. De CmK-matchingsregeling 2017-2020 is een vervolg hierop. In de periode 2013 – 2016 waren de inspanningen vooral gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen culturele instellingen en scholen én het versterken van de culturele activiteiten in de klas. In de nieuwe periode wordt ingezet op verbreding en verdieping van deze culturele activiteiten. De verankering van doorgaande leerlijnen, de deskundigheidsbevordering van leerkrachten, vakdocenten en educatief medewerkers én de samenwerking tussen scholen en hun culturele omgeving wordt gestimuleerd. Deze regeling gaat uit van matching: per grote gemeente of provincie is vanuit het fonds een vast bedrag beschikbaar dat wordt gematcht door de gemeentelijke of provinciale overheid.

De regeling maakt deel uit van het grotere programma van het Ministerie van OCW om de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te waarborgen.

Gehonoreerde instellingen / gemeentes per 1 februari:

Almere Theater- en Productiehuis Almere
Alphen, Boskoop, Rijnwoude en Nieuwkoop Parkvilla
Amersfoort Scholen in de Kunst
Amsterdam Mocca
Apeldoorn Markant
Arnhem Kunstbedrijf Arnhem
Breda Nieuwe Veste Cultuurwinkel Breda
Delft DOK
Den Haag Cultuurschakel
Deventer Leeuwenkuil
Drenthe en Emmen Compenta
Eindhoven Centrum vd Kunsten Eindhoven
Enschede Concordia
Flevoland De Kubus
Friesland Keunstwurk
Gelderland Cultuurmij Oost
Groningen (stad en provincie) Kunst en Cultuur Drenthe
Haarlem Hart
Haarlemmermeer Pier K
Heerlen Schunk
Hengelo OYFO
Leeuwarden Kunstkade
Maastricht en Heuvelland Kumulus
Nijmegen Lindenberg
Noord-Brabant Kunstbalie
Noord-Holland Plein C
Overijssel Overijsselse Bibliotheekdienst
Provincie Limburg: Weert en Roermond Rick, Weert/ECI Cultuurfabriek, Roermond
Provincie Zuid-Holland Kunstgebouw
Rotterdam KCR
Sittard-Geleen De Domijnen
Tilburg Factorium Tilburg
Utrecht (gemeente) UCK
Utrecht (provincie) Kunst Centraal
Venlo Kunstencentrum Venlo
Westland Westland Cultuurweb
Zaanstad Fluxus
Zoetermeer Kunst en cultuur Zoetermeer
Zwolle Stadkamer